Czy nauczyciel sprawujący funkcję radnego do rady gminy może otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze za dzień, w którym uczestniczy... - OpenLEX

Czy nauczyciel sprawujący funkcję radnego do rady gminy może otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze za dzień, w którym uczestniczy w pracach komisji stałych lub w obradach sesji rady gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 9 grudnia 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel sprawujący funkcję radnego do rady gminy może otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze za dzień, w którym uczestniczy w pracach komisji stałych lub w obradach sesji rady gminy?

Czy zawarty w regulaminie pracy zapis - "Usprawiedliwioną przyczyną uniemożliwiającą stawienie się do pracy jest: imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się w administracji rządowej, samorządowej, w sądzie, prokuraturze, policji lub innego organu administracji państwowej w takim przypadku pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego." - jest poprawny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?