Czy nauczyciel religii, który nie posiada kwalifikacji z resocjalizacji, jest uprawniony do wynagrodzenia zasadniczego według stawki nauczyciela kontraktowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2020 r.

PYTANIE

Zakład poprawczy zawarł umowę o pracę w wymiarze 0,33 etatu na stanowisku kapelana z pracownikiem legitymującym się aktem nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, posiadającym tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym. Ksiądz nie ma ukończonej resocjalizacji, a zatem nie spełnia wymagań z § 17 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Czy nauczycielowi wypłacane powinno być wynagrodzenie jak dla nauczyciela kontraktowego, czy jak dla nauczyciela stażysty w świetle przepisów Karty nauczyciela oraz ww. rozporządzenia?

Czy fakt nie posiadania przez księdza (nauczyciela religii) ukończonej resocjalizacji ma wpływ na otrzymywaną stawkę wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX