Czy nauczyciel przebywający na urlopie bezpłatnym z powodu oddelegowania do pełnienia innych funkcji w oświacie może wnioskować do dyrektora macierzystej szkoły o wydanie legitymacji nauczyciela?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 28 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel przebywający na urlopie bezpłatnym z powodu oddelegowania do pełnienia innych funkcji w oświacie (praca w kuratorium oświaty) może wnioskować do dyrektora macierzystej szkoły o wydanie legitymacji nauczyciela?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX