Czy nauczyciel pracujący w kilku jednostkach oświatowych nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w każdej z nich odrębnie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel zatrudniony na zastępstwo z art. 15 pr. ośw. od 1.09.2020 r. do 31.08.2021 r. z świadectw pracy wynika, że w czerwcu 2021 r. nabywa prawo do nagrody jubileuszowej (20 lat pracy). Czy słusznie powinno się mu wypłacić nagrodę jubileuszową? Nauczyciel z KN zatrudniony w szkole w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych na 3,47/18, natomiast w innej szkole na 14/18. Czy nagroda jubileuszowa powinna być wypłacona w obu szkołach proporcjonalnie do wielkości etatu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX