Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pater Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel od roku szkolnego 2018/2019 pracuje w 2 szkołach w szkole A (gimnazjum), Szkoła B (podstawówka). Do roku szkolnego 2018/2019 szkołą macierzystą była szkoła A od roku szkolnego 2018/2019 jako szkołę macierzystą nauczyciel wskazał szkołę B. W szkole A nauczyciel w roku szkolnym 2017/2018; 2018/2019 jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy (ostatnie dwa lata). Od roku szkolnego 2019/2020 gimnazja zostaną zlikwidowane. Czy nauczycielowi należy się odprawa w szkole A? Jeżeli tak to w jakiej wysokości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację