Czy nauczyciel posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym może być zatrudniony w dwóch placówkach?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 2 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamierzamy zatrudnić od 1 września nauczyciela stażystę w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. na 14/18 etatu. Nauczyciel posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Ile będzie wynosił jego wymiar zatrudnienia oraz pensum w arkuszu? Jak należy zapisać jego wymiar w umowie o pracę? Ponadto nauczyciel będzie zatrudniony w drugiej szkole na 5,79/20 etatu. Czy powinien uzyskać zgodę od dyrektora pierwszej szkoły na dodatkowe zatrudnienie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX