Czy nauczyciel oddelegowany z całego etatu do pracy związkowej ma prawo do nagrody dyrektora szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel oddelegowany z całego etatu do pracy związkowej ma prawo do nagrody dyrektora szkoły, kuratora i ministra?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX