Czy nauczyciel może w okresie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego podjąć dodatkowe zatrudnienie? - OpenLEX

Czy nauczyciel może w okresie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego podjąć dodatkowe zatrudnienie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel jest zatrudniony na umowę o pracę w jednej ze szkół, obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim, a później od października 2016 r. na urlopie rodzicielskim.

Czy taki nauczyciel może w okresie urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego podjąć dodatkowe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX