Czy nauczyciel może sprawować opiekę nad dwoma oddziałami klasowymi w dwóch różnych pomieszczeniach? - OpenLEX

Czy nauczyciel może sprawować opiekę nad dwoma oddziałami klasowymi w dwóch różnych pomieszczeniach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1.

Czy nauczyciel może sprawować opiekę nad dwoma oddziałami klasowymi w jednej klasopracowni?

2.

Czy nauczyciel może sprawować opiekę nad dwoma oddziałami klasowymi w dwóch różnych pomieszczeniach?

3.

Czy w przypadku braku możliwości zapewnienia zastępstwa za nieobecnego nauczyciela, oddziałowi klasowemu można zaplanować "okienko"? Jeśli tak, to kto ponosi odpowiedzialność za czas przebywania na terenie szkoły, gdy organizacja nie przewiduje świetlicy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?