Czy nauczyciel może domagać się wypłaty różnicy między odprawą otrzymaną a należną w dniu odejścia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 13 września 2004 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica w wieku 55 lat, po 30 latach pracy wystąpiła do ZUS o przyznanie emerytury. Emeryturę otrzymała i zawiesiła. Pomimo, że nie rozwiązała stosunku pracy kierownik wypłacił jej odprawę emerytalną.

W bieżącym roku pracownica pragnie rozwiązać stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę (60 lat).

Czy może domagać się wypłaty różnicy między odprawą otrzymaną a należną w dniu odejścia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX