Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel powinien wystawić przewidywane oceny śródroczne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?