Czy nauczyciel, który zamierza przystąpić do konkursu na dyrektora szkoły powinien mieć aktualną ocenę pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnacki Jan
Odpowiedzi udzielono: 24 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielowi od 28.08.2021 r. do 27.08.2022 r. czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora publicznej szkoły podstawowej. Posiada on wyróżniającą ocenę pracy z lutego 2021 r. wydaną przez poprzedniego dyrektora szkoły. Czy ocena pracy z lutego 2021 r. spełnia wymogi określone w § 1 ust. 2 pkt 4 lit. m rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej? Czy chcąc przystąpić do konkursu na dyrektora tej szkoły musi on mieć nową ocenę pracy wydaną przez kuratorium zgodnie z art. 6a ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX