Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 30 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27.10.2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek stanowisko dyrektora szkoły może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole. Czy nauczyciel posiadający w/w poziom wykształcenia (studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym) spełnia wymóg, o którym mowa w przywołanym przepisie w następującej sytuacji: nauczyciel posiada przygotowanie do nauczania języka obcego we wszystkich typach szkół, konkurs został ogłoszony do szkoły ponadgimnazjalnej, w której nie jest nauczany język obcy z zakresu, którego nauczyciel posiada kwalifikacje. Arkusz organizacji szkoły, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, organ prowadzący zatwierdza w terminie do 29 maja, natomiast konkurs odbędzie się w miesiącu czerwcu (już po zatwierdzeniu arkusza organizacji, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez związki zawodowe i organ nadzoru pedagogicznego). W związku z tym, że w arkuszu nie występuje język do nauczania, którego nauczyciel posiada kwalifikacje, arkusz przed odbyciem konkursu zostanie zatwierdzony, czy należy uznać, że w/w nauczyciel posiada odpowiednie kwalifikacje? Dodatkowo zauważyć należy, że język ten nie jest proponowany kandydatom do szkoły (tzn.nie występuje w planach nauczania kl. pierwszych) oraz w planach nauczania pozostałych klas.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację