Czy nauczyciel, który w ciągu ostatnich 7 lat przebywał łącznie 4 i pół roku na urlopach innych niż wypoczynkowe może... - OpenLEX

Czy nauczyciel, który w ciągu ostatnich 7 lat przebywał łącznie 4 i pół roku na urlopach innych niż wypoczynkowe może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel, który ma 8 lat stażu na stanowisku na dzień 31.08.2022 r., w tym: pierwsze 2,5 roku - fatyczne przy tablicy, następnie 4 lata pobytu kolejno na urlopie macierzyńskim i wychowawczym oraz ostatnie 0,5 roku na urlopie bezpłatnym - może ubiegać się o urlop dla poratowania zdrowia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX