Czy nauczyciel, który uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w 2012 r. może w 2023 r. rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: KALIŃSKA ANNA
Odpowiedzi udzielono: 2 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel, który uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w dniu 05.07.2012 r. może 2023 r. rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego? W latach 2013-2017 był zatrudniony jako nauczyciel nie w pełnym wymiarze godzin w szkole, pracował również jako wykładowca Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy. Po tym czasie miał przerwę w zawodzie i podjął pracę jako nauczyciel w szkole podstawowej. Czy nauczyciel może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego w sytuacji, gdy była przerwa i nie pracował w zawodzie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX