Czy nauczyciel, który uzyskał bardzo dobrą ocenę pracy może złożyć wniosek o postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel uzyskał mianowanie w 2014 r. Następnie nieprzerwanie pracował w pełnym wymiarze zgodnie z kwalifikacjami. Od 01.09.2021 r. rozpoczął staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. W dniu 31.08.2022 r. przerwał swój staż. Z dniem 05.10.2022 r. nauczyciel złożył do dyrektora wniosek o dokonanie oceny pracy. Czy w przypadku uzyskania, co najmniej oceny bardzo dobrej, ten nauczyciel będzie mógł złożyć wniosek o postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego na podstawie nowych przepisów, w terminie do 30.06.2023 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX