Czy nauczyciel, który przeszedł na świadczenie kompensacyjne powinien otrzymać odprawę emerytalno-rentową?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 9 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z nauczycielem urodzonym 6 września 1962 r., który był zatrudniony poprzez mianowanie został rozwiązany stosunek pracy (z dniem 31.08.2022 r.) na podstawie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze. Nauczyciel przyjął wypowiedzenie oraz oświadczył, że nie przejdzie w stan nieczynny. Nauczycielowi zostanie wypłacona odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Czy nauczycielowi należy wypłacić odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy w przypadku poinformowania przez nauczyciela, że zamierza z dniem nabycia praw emerytalnych przejść na emeryturę? Czy nauczyciel w dniach 1.09.2022 r. - 6.09.2022 r. powinien przebywać na świadczeniu kompensacyjnym, aby otrzymać trzymiesięczną odprawę? Czy świadczenie kompensacyjne w ww. dniach jest warunkiem otrzymania trzymiesięcznej odprawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX