Czy nauczyciel, który otrzymał orzeczenie o potrzebie przejścia na urlop dla poratowania zdrowia musi przerwać zwolnienie... - OpenLEX

Czy nauczyciel, który otrzymał orzeczenie o potrzebie przejścia na urlop dla poratowania zdrowia musi przerwać zwolnienie lekarskie, na którym aktualnie przebywa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka dostarczyła orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia od dnia 10.06.2022 r. do 31.03.2023 r. Zwolnienie lekarskie ma do 24.06.2022 r. Czy dyrektor udziela urlopu zgodnie z orzeczeniem lekarskim od 10.06.2022 r. i nauczyciel wówczas przerywa zwolnienie lekarskie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX