Czy nauczyciel kontraktowy może odbywać przygotowanie do zawodu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: KALIŃSKA ANNA
Odpowiedzi udzielono: 30 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel w maju 2022 r. uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego na mocy art. 9a ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela. Czy w myśl nowych przepisów dot. awansu zawodowego, dyrektor szkoły może zaliczyć mu staż pracy (3 lata i 9 miesięcy) jako przygotowanie do zawodu nauczyciela, aby mógł ubiegać się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów? Jeśli tak, to w jakim wymiarze czasu pracy musiałby pracować przez ostatnie lata (3 lata i 9 miesięcy)? Czy może być to sytuacja pracy w kilku szkołach w każdej w wymiarze poniżej 1/2 etatu, ale po zsumowaniu godzin z każdej ze szkół - powyżej pół etatu. Czy istnieje jakakolwiek możliwość, aby nauczyciel ze stopniem nauczyciela kontraktowego robił przygotowanie do zawodu nauczyciela w myśl nowych przepisów, ponieważ jest to dla niego korzystniejsze?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX