Czy nauczyciel jako osoba niezatrudniona może złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 10 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel może złożyć w czerwcu 2023 r. wniosek o wszczęcie postępowania na stopień nauczyciela mianowanego na podstawie poniższych danych: Pani nauczycielka zatrudniona była na umowę o pracą na czas określony od 01.09.2018 do 31.08.2019. Od 01.09.2018 do 30.09.2019 wymiar 16,6/18, umowa przedłużyła się do 01.09.2019 r. – do czasu porodu. Od 01.10.2018 – wymiar 18/18 Jednocześnie rozpoczęła staż na stopień nauczyciela kontraktowego od 03.09.2018 r. Planowany termin zakończenia stażu według planu rozwoju zawodowego: 31.05.2020 r., według sprawozdania z realizacji planu staż trwał od 03.09.2018 r. do 31.08.2019 r. W trakcie trwania stażu weszły zmiany prawne, które skróciły staż na stopień nauczyciela kontraktowego do 12 miesięcy. 06.07.2020 r. uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego. Nie był wtedy pracownikiem szkoły. Dyrekcja i nauczyciel konsultowały się z działem prawnym CEA w Warszawie, czy nauczyciel jako osoba niezatrudniona może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania, uzyskały twierdząca odpowiedź. W czasie zatrudnienia nauczyciel nie miał przerwy w pracy dłuższej niż 30 dni. Od 01.09.2020 r. nauczyciel został ponownie zatrudniony w szkole w wymiarze 18/18 etatu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX