Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2015 r.

PYTANIE

Jesteśmy nieferyjną placówką oświatową - poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Nauczyciel-emeryt (pobiera emeryturę bez rozwiązywania stosunku pracy) zatrudniony na podstawie mianowania - zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela - dalej KN przebywa na dłuższym zwolnieniu lekarskim. Okres zasiłkowy kończy się 7 lipca 2015 r. (182 dni). Prawdopodobnie nie otrzyma zgody na powrót do pracy od lekarza medycyny pracy i chce rozwiązać umowę w związku z przejściem na emeryturę. Nauczyciel rozpoczął procedurę o uznanie choroby zawodowej. Nauczyciel nie może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia ani ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Czy powinniśmy skierować nauczyciela do lekarza medycyny pracy? Jakie znaczenie ma tutaj rozpoczęcie procedury o uznanie choroby zawodowej?

Jak rozwiązać umowę o pracę?

Czy okres zwolnienia lekarskiego może się przedłużyć z powodu choroby zawodowej i jakie są tego konsekwencje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?