Czy nauczyciel dyplomowany posiadający uprawnienia emerytalne może przejść w stan nieczynny?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel dyplomowany posiadający uprawnienia emerytalne może przejść w stan nieczynny?

Czy nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym można zatrudnić w niepełnym wymiarze czasu pracy?

Czy po stanie nieczynnym, jeżeli nauczyciel przejdzie na emeryturę, należy wypłacić odprawę emerytalną, a jeśli tak to kiedy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX