Czy nauczyciel, dla którego z powodów organizacyjnych nie będzie godzin w kolejnym roku szkolnym może przejść na świadczenie kompensacyjne, jeżeli posiada on 31-letni staż pracy na stanowisku nauczyciela?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z nauczycielem zostanie rozwiązany z dniem 31.08.2017 r. stosunek pracy w trybie art. 20 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela. Nauczyciel posiada 31-letni staż pracy na stanowisku nauczyciela i w bieżącym roku skończy 54 lata.

Czy ma możliwość przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne po ukończeniu 55 lat, jeśli nie będzie już zatrudniony w szkole?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access