Czy narzucone w MPZP warunki odnośnie dachu, gdzie zapis jest dachy dwuspadowe o kącie nachylenia 27-45 stopni muszą być spełnione w części istniejącej budynku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor planuje rozbudowę istniejącego budynku pokrytego stropodachem. Na terenie planowanej inwestycji obowiązuje MPZP. Rozbudowa polegać będzie na dobudowie do istniejącego budynku powierzchni handlowej, w istniejącej części budynku nie będą wykonywane żadne roboty budowlane.

Czy w związku z tym narzucone w MPZP warunki odnośnie dachu, gdzie zapis jest dachy dwuspadowe o kącie nachylenia 27-45 stopni muszą być spełnione również w części istniejącej budynku, skoro inwestor nie planuje przebudowy tego dachu - budynek pozostaje bez zmian?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX