Czy naliczenie dotacji jest zależne od terminu rozpoczęcia kształcenia specjalnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 15 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uczeń szkoły niepublicznej z niepełnosprawnością (P8), został przyjęty do szkoły 01.09.2022 r., posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z dnia 01.07.2022 r. z którego wynika, że jest uczniem z zespołem Aspergera. Szkoła opracowała IPET w dniu 27.09.2022 r. oraz wskazała, że kształcenie specjalne odbywa się od dnia 30.09.2022 r. Jaką wagą powinien być przeliczony uczeń we wrześniu? Jako uczeń statystyczny, czy jako uczeń z wagą P8? Czy naliczenie dotacji jest zależne od terminu rozpoczęcia kształcenia specjalnego czy od momentu przedłożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego? Według obowiązującej uchwały organ prowadzący/szkoła składa oświadczenie o liczbie uczniów z danymi na pierwszy dzień miesiąca w terminie do piątego dnia miesiąca.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX