Czy należy zwrócić się do OPS z wnioskiem o zmianę odpłatności za DPS w związku ze zmianą wysokości dochodu? - OpenLEX

Czy należy zwrócić się do OPS z wnioskiem o zmianę odpłatności za DPS w związku ze zmianą wysokości dochodu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2019 r.

PYTANIE

Klient X jest mieszkańcem DPS. Gmina ponosi koszty pobytu Pana X w DPS. Klient pobiera w tutejszym Ośrodku zasiłek stały i zasiłek pielęgnacyjny.

W grudniu 2018 r. zmieniono decyzję dotyczącą odpłatności za DPS w związku ze zmianą wysokości dochodu Pana X przekraczającą kwotę 10% kryterium dochodowego, tj. (w październiku wzrósł zasiłek stały na kwotę 548 zł, w listopadzie wzrósł zasiłek pielęgnacyjny na 184,42 zł). Łączny dochód ww. w listopadzie to 732,42 zł.

Na podstawie dochodów Pana X z miesiąca listopada 2018 r. ustalono odpłatność ww. za DPS w kwocie 512,69 zł. Ww. miał przyznane prawo do zasiłku stałego i zasiłku pielęgnacyjnego do dnia 28.02.2019 r. Od marca 2019 r. przyznano Panu X zasiłek stały w wysokości 516,58 zł oraz zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 184,42 zł, co daje łącznie kwotę 701 zł.

Od marca Pan X może mieć potrącaną kwotę za pobyt w DPS w wysokości 70% jego dochodu, tj. w wysokości 490,70 zł. Na podstawie decyzji ustalającej odpłatność za DPS powstaje niedopłata w wysokości 21,99 zł. Zmiana dochodu w miesiącu marcu 2019 r. nie przekroczyła 10%, w związku z powyższym, nie zmieniono decyzji ustalającej odpłatność Pana X za pobyt w DPS.

Czy Pan X może zwrócić się do tutejszego Ośrodka z wnioskiem o zmianę odpłatności za DPS?

Kto ma ponosić różnicę, tj. powstałą niedopłatę, jeżeli od klienta możemy zabrać 70% dochodu, czyli kwotę 490,70 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX