Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina udziela dotacji dla Gimnazjum dla dorosłych (szkoła publiczna) prowadzonej przez organ inny niż jst. Mamy jako gmina uchwałę o udzieleniu takiej dotacji.

Liczbę uczniów określa co miesiąc organ prowadzący w piśmie złożonym do gminy. Dotacje na rok wylicza gmina wg metryczki otrzymanej z Min Fin. Min. Finansów natomiast nalicza subwencję wg przedłożonych sprawozdań SIO. W SIO Publiczne gimnazjum dla dorosłych wskazało liczbę uczniów 88. Natomiast w ciągu roku liczba uczniów uczęszczających do Gimnazjum co miesiąc była niższa. Po zakończonym roku gmina wyliczyła że w związku z rozbieżnością liczby uczniów uczęszczających i podanych w SIO pozostała nie wykorzystana kwota subwencji.

Czy mamy rację zwracając niewykorzystaną kwotę subwencji do Ministerstwa Finansów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację