Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona pobierała dodatek mieszkaniowy w wysokości 317,44 zł oraz zasiłek stały w wysokości 383,56 zł (wysokość dodatku mieszkaniowego i zasiłku stałego nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 700,00 zł).

Dochód strony w miesiącu kwietniu obniżył się z powodu obniżenia dodatku mieszkaniowego do 261,86 zł. Obniżenie dochodu nie przekracza 10% kryterium dochodowego. Zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny w okresie pobierania świadczenia pieniężnego nie wpływa na wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli kwota zmiany nie przekracza 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

Czy należy zmienić wysokość pobieranego zasiłku stałego, jeżeli zmiana wysokości dochodu nie przekracza 10% kryterium dochodowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?