Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 19 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 9 czerwca 2020 r.

PYTANIE

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr QA1463373.

Proszę o doprecyzowanie odpowiedzi i podanie informacji, co zrobić z tą pierwszą decyzją wydaną na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy o szczegółowych rozwiązanych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) na okres np. od 2020-06-01 do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

Czy uchylić tę decyzję czy ją zmieniać po uzyskaniu nowego orzeczenia przez stronę, a wydanego do 2025 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?