Czy należy zmienić decyzję o zasiłku stałym w części dotyczącej wysokości świadczenia w związku z wypłacanym zasiłkiem pielęgnacyjnym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 24 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan K. jest objęty zasiłkiem stałym od grudnia 2019 r. na podstawie orzeczenia Powiatowego Zespołu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na stałe.

W styczniu 2021 r. przedstawia nowe orzeczenie Powiatowego Zespołu o znacznym stopniu niepełnosprawności (ze względu na pogorszenie stanu zdrowia ubiegał się o podwyższenie stopnia niepełnosprawności); orzeczenie to jest czasowe do marca 2025 r.; na podstawie tego orzeczenia nabył prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, który staje się jego dochodem.

Czy OPS zmieniając decyzję z 2019 r. zmienia jedynie wysokość świadczenia, czy również czasookres - do marca 2025 r. - zgodnie z przedstawionym orzeczeniem o znacznym stopniu?

OPS stoi na stanowisku, że zmienia tylko wysokość zasiłku stałego, ale nadal w decyzji zaznacza na stałe zgodnie z pierwszą decyzją i zapisem orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - na stałe - które nie ulega przedawnieniu (działa na korzyść strony).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX