Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Matka pobierała świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek pielęgnacyjny na syna do dnia 31.03.2020 r., tj. do końca trwania orzeczenia. 12.03.2020 r. złożono nowy wniosek o ustalenie niepełnosprawności, jednak w związku z trwającą epidemią, posiedzenia komisji lekarskich są zawieszone.

Czy zgodnie z art. 15 nowelizacji specustawy COVID-19 należy z urzędu zmienić decyzję i wydłużyć okres przyznania tych świadczeń?

Jeżeli tak, to w jakiej formie i do kiedy?

Czy strona musi złożyć nowy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego?

Czy wniosek taki należy złożyć dopiero po wydaniu nowego orzeczenia?

Czy można zmienić decyzję, która już wygasła, czy też należy przyznać te świadczenia nową decyzją?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?