Czy należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych pomiędzy użyczającym a korzystającym, w przypadku gdy urząd na podstawie umowy użyczenia, użycza lokal, w którym przetwarzane będą dane osobowe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Urząd na podstawie umowy użyczenia, użycza lokal, w którym przetwarzane będą dane osobowe. Osoba wykorzystująca lokal jest pracownikiem korzystającego i ona będzie zbierała i przetwarzała dane osobowe, które nie dotyczą użyczającego.

Czy w opisanej sytuacji należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych pomiędzy użyczającym a korzystającym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX