Czy należy zawrzeć umowę powierzenia danych osobowych w przypadku organizacji szkolenia pracowników w innej instytucji publicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Instytucja publiczna A chce przeszkolić swoich pracowników np. kierowców w innej instytucji publicznej B. Aby przeszkolić uczestników kursu, instytucja A musi udostępnić instytucji B imię i nazwisko - w tym celu zawarta zostaje umowa.

Czy w tym przypadku jest potrzebna umowa powierzenia danych osobowych uczestników kursu? Czy wystarczy spełnić obowiązek informacyjny wobec tych osób?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX