Czy należy zawiesić wypłatę świadczeń do czasu wydania nowej karty pobytu, czy obywatelce Ukrainy przysługuje świadczenie wychowawcze?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można wypłacać nadal świadczenia rodzinne Ukraince, która ma decyzję Wojewody o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w celu wykonywania pracy na rzecz danego zakładu pracy do dnia 29 września 2021 roku?

Petentka w danym zakładzie pracy już nie pracuje - świadectwo z dniem 25 września 2020 r., natomiast od 28 września 2020 roku podjęła pracę na umowę zlecenie w innym zakładzie pracy.

Czy karta pobytu jest nadal ważna?

Czy należy zawiesić wypłatę świadczeń do czasu wydania nowej karty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX