Czy należy zawiesić postępowanie w sprawie ustalenia świadczeń nienależnie pobranych do czasu ustania tymczasowego aresztowania? - OpenLEX

Czy należy zawiesić postępowanie w sprawie ustalenia świadczeń nienależnie pobranych do czasu ustania tymczasowego aresztowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba uprawniona do zasiłku stałego została tymczasowo aresztowana 22 maja 2017 r. Zawieszono prawo do zasiłku stałego na czas aresztowania. Świadczenie za okres od 22 maja 2017 r. do 31 maja 2017 r. może spełnić warunki świadczenia nienależnie pobranego. Niezbędnym do ustalenia powyższego jest złożenie przez stronę wyjaśnień. W związku z tymczasowym aresztowaniem strona nie ma możliwości uczestnictwa w postępowaniu administracyjnym.

Czy należy zawiesić postępowanie w sprawie ustalenia świadczeń nienależnie pobranych do czasu ustania przesłanki w postaci tymczasowego aresztowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX