Czy należy zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie o zasiłek pielęgnacyjny do czasu rozpatrzenia odwołania złożonego... - OpenLEX

Czy należy zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie o zasiłek pielęgnacyjny do czasu rozpatrzenia odwołania złożonego przez wnioskodawcę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 6 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy zasiłku pielęgnacyjnego.

W dniu 18-03-2019 r. złożono wniosek o zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności.

Orzeczenie wydane 12-03-2019 r., odebrane przez stronę 15-03-2019 r. Osoba dorosła miała ustalony umiarkowany stopień niepełnosprawności. 16-04-2019 r. wydaliśmy decyzję odmowną.

25-07-2019 r. złożono ponownie wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego dla tej samej osoby. Okazało się że strona odwoływała się od orzeczenie pierwszej instancji, o czym nie poinformowała.

W jaki sposób rozstrzygnąć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX