Czy należy zawiadomić policję o przekroczeniu dopuszczalnej obsady DJP? - OpenLEX

Czy należy zawiadomić policję o przekroczeniu dopuszczalnej obsady DJP?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 9 lipca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Urzędu Gminy wpłynęła informacja, że na terenie miasta prowadzona jest hodowla kur w ilości ok. 20 szt. Teren, na którym prowadzona jest hodowla, nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zapisane jest: 1. Na terenie miasta i terenach wyłączonych z produkcji rolniczej wprowadza się zakaz hodowli zwierząt gospodarskich. 2. Dopuszcza się chów i utrzymywanie zwierząt gospodarskich: 1) na terenach nieruchomości, dla których zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczają utrzymywanie zwierząt; 2) w zabudowie jednorodzinnej zlokalizowanej na terenach peryferyjnych; 3) w ilości nieprzekraczającej 0,04 DJP (np. 10 szt. kur). Jest to niewątpliwie złamanie regulaminu utrzymania czystości.

Czy w takim przypadku jeżeli miasto nie posiada straży miejskiej, to należy zawiadomić policję o przekroczeniu dopuszczalnej obsady DJP?

Jeżeli tak, to czy mieszkaniec może sam dokonać takiego zgłoszenia?

Mieszkaniec zgłaszający oczekuje wydania decyzji nakazującej likwidację uciążliwej hodowli, jednak w naszej ocenie pracownicy Urzędu nie mają podstawy prawnej do wydania takiej decyzji. W naszej ocenie osoba zgłaszająca powinna wystąpić na drogę sądową w związku z tak zwaną uciążliwością sąsiedzką.

Czy takie działanie ze strony gminy jest właściwe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX