Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2015 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o., organ administracji zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie zezwolenia dotyczącego instalacji do termicznego przekształcania odpadów lub decyzji o zmianie tego zezwolenia.

Czy starosta powinien zapewnić udział społeczeństwa przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów przez spalanie czystych trocin, drewna w piecu przystosowanym do tego celu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?