Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeżeli zastosujemy art. 8 ust. 12 u.p.s. i zmienimy decyzję o odpłatności za usługi opiekuńcze lub decyzję o odpłatności za DPS od listopada 2019 r. (czy października 2019 r.) dla klientów, którzy otrzymali w kwietniu 2020 r. odpowiednio świadczenie uzupełniające dla osób niepełnosprawnych z wyrównaniem od października 2019 r., to czy należy żądać zwrotu od tych klientów kwoty nadpłaconej przez gminę za świadczone usługi opiekuńcze lub pobyt w DPS, w związku ze zmianą wysokości ich odpłatności za ww. świadczenia?

Czy należy wydać decyzję o zwrocie przez klientów nadpłaconej kwoty przez gminę?

Czy też będzie to operacja materialno-techniczna polegająca na tym, że w przypadku odpłatności za DPS, faktura lub nota wystawiona na gminę przez dany DPS będzie odpowiednio niższa, a w przypadku usług opiekuńczych klient wniesie wraz z opłatą za miesiąc bieżący, odpłatność za miesiące, za które dokonano zmiany?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?