Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty wystąpił podmiot zamierzający prowadzić punkt skupu złomu na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren ten podmiot przejął (wydzierżawił) od innej firmy wraz z utwardzonym placem. Wobec tego plac ten będzie wykorzystywał pod ww. działalność i nie będzie prowadził prac związanych z budową. W związku z tym, iż podmiot prowadzi na powyższym terenie skup opału, nie jest wymagana zmiana sposobu użytkowania placu. Przepisy nie nakładają również obowiązku przedłożenia decyzji środowiskowej.

Czy organ ma prawo żądać decyzji o warunkach zabudowy (przeniesienie praw i obowiązków z poprzedniego właściciela)?

Jakich dokumentów należy żądać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?