Czy należy "zabrać" prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za jeden dzień, gdy osoba wzięła udział w badaniu finansowanym z FU?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne zgłosiła, iż wzięła udział w badaniu finansowanym z FU. W związku z tym badaniem, osoba podpisała umowę zlecenie, otrzymała wynagrodzenie w wysokości 83 zł i zostały odprowadzone składki społeczne. Osoba złożyła też oświadczenie, że badanie trwało pół godziny, a dziecko, nad którym sprawuje opiekę było podczas badania pod jej opieką.

Czy należy "zabrać" prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za jeden dzień, gdy osoba wzięła udział w badaniu finansowanym z FU?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX