Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2015 r.

PYTANIE

Podmiot posiadający pozwolenie zintegrowane jest zobowiązany do prowadzenia okresowych pomiarów wielkości emisji z instalacji podlegającej standardom emisyjnym. Z przedłożonych wyników pomiarów wynika, że zarejestrowano średnie stężenie dwutlenku azotu: (400+/-66) mg/m3u oraz (397+/-51) mg/m3u, przy standardzie emisyjnym 400 mg/m3u.

Czy należy zaakceptować ww. wyniki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?