Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy wystąpić o zmianę w decyzji o pozwoleniu na emisję gazów z zakładu, jeśli w aktualnie obowiązującej decyzji nie został ujęty jeden emitor?

Firma posiada instalację do sklejania elementów mebli. W procesie wykorzystywane są preparaty chemiczne zawierające lotne związki organiczne (kleje i rozpuszczalniki). Stanowisko do klejenia objęte jest pozwoleniem na emisję gazów do powietrza. Pozwolenie określa dopuszczalną emisję zanieczyszczeń z procesu, wyznaczoną na podstawie ilości zużywanych rocznie preparatów. W pozwoleniu nie został jednak ujęty emitor z magazynu tych preparatów, gdzie odbywa się przelewanie rozpuszczalnika (wentylacja mechaniczna).

Czy w takiej sytuacji należy wystąpić o zmianę w decyzji o pozwoleniu na emisję, a we wniosku o zmianę uwzględnić emitor z magazynu chemii przy założeniu, że część zanieczyszczeń uwalniana jest w magazynie, a pozostała część w trakcie procesu?

Emisja roczna nie ulegnie zmianie. Dojdzie tylko dodatkowy emitor punktowy, który jest oddalony od emitora ujętego w pozwoleniu o kilka metrów. Magazyn chemii znajduje się w tej samej hali w wydzielonym pomieszczeniu.

Czy brak tego emitora w decyzji o pozwoleniu narzuca konieczność naliczania opłat ze zwyżką 500% za emisję z magazynu?

Cała emisja ujęta jest w pozwoleniu, nie jest jedynie odpowiednio podzielona na miejsca wprowadzania. Cała emisja przypisana jest do jednego emitora odprowadzającego gazy ze stanowiska do sklejania elementów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?