Czy należy wystąpić do właściwego miejscowo SKO o stwierdzenie nieważności decyzji zmieniającej wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze wydanej w związku z uzyskaniem świadczenia uzupełniającego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z uzyskaniem przez klienta dochodu z tytułu uzyskania prawa do świadczenia uzupełniającego dla osób niepełnosprawnych wypłaconego w kwietniu 2020 r., organ dokonał zmiany wysokości jego odpłatności za 1 godz. świadczonych usług opiekuńczych. Zmiana odpłatności została ustalona od maja 2020 r. Świadczenie uzupełniające zostało przyznane klientowi od miesiąca złożenia wniosku, tj. od stycznia 2020 r. Wyrównanie otrzymał w kwietniu.

Zgodnie z art. 8 ust. 12 uzyskanie jednorazowo dochodu należnego za dany okres uwzględnia się w dochodzie przez okres, za który uzyskano ten dochód. W związku z powyższym, decyzja zmieniająca odpłatność za usługi opiekuńcze powinna być wydana wstecz od miesiąca lutego.

Jak postąpić w sytuacji, gdy organ zmienił decyzję tylko na przyszłość, czyli od maja, czy można jeszcze raz zmienić decyzję pierwotną, zmienioną decyzją wydaną w maju i w niej ponownie dokonać (poprawnie) zmiany odpłatności wstecz od lutego?

Czy w związku ze specustawą COVID-19 strona musi ponownie wyrazić zgodę na zmianę decyzji (strona wyraziła zgodę na zmianę decyzji wydanej w maju) w związku z art. 15zzs ust. 9?

Jak postąpić, jeżeli strona nie zgodzi się na kolejną zmianę decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX