Czy należy wysłać pismo do UW o ustalenie okresu koordynacji w sprawie świadczenia wychowawczego? - OpenLEX

Czy należy wysłać pismo do UW o ustalenie okresu koordynacji w sprawie świadczenia wychowawczego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Petentka otrzymuje zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na dzieci w okresie zasiłkowym 2021/2022.

W sierpniu 2022 r. zgłosiła w GOPS, że jej mąż podjął zatrudnienie na terenie Niemiec (zatrudnienie od 02.05.2022 r. do nadal). Wysyłamy pismo wraz z dokumentami dotyczącymi zasiłku rodzinnego do UW celem ustalenia okresu, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Czy należy również wysłać pismo o ustalenie okresu koordynacji w sprawie świadczenia wychowawczego, które petentka otrzymywała do 31.05.2022 r. w GOPS, a od 01.06.2022 r. pobiera świadczenie wychowawcze w ZUS?

Okres koordynacji jest ustalany od pierwszego pełnego miesiąca od momentu zatrudnienia (pan jest zatrudniony od 02.05.2022 r.).

Czy powinniśmy w jakiś sposób informować ZUS o fakcie zatrudnienia osoby poza granicami RP, czy taki obowiązek ciąży jedynie na świadczeniobiorcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX