Czy należy wypłacić zasiłek pielęgnacyjny jeszcze za m-c styczeń, gdyż orzeczenie będzie ostateczne 03.01.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 2 stycznia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osobie o znacznym stopniu niepełnosprawności przyznano zasiłek pielęgnacyjny na okres ważności orzeczenia, tj. do 31.05.2023 r. W związku z ustawą covidową wnioskowane świadczenie przyznano do 30.09.2024, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia. Decyzja wydana 22.08.2023.

W dniu 17.05.2023 r. złożono wniosek o wydanie nowego orzeczenia. Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności zaliczył osobę do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Strona złożyła odwołanie. Wojewódzki Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności utrzymał zaskarżone orzeczenie w mocy. Orzeczenie wydane 20.11.2023 r., natomiast strona odebrała je w dniu 04.12.2023 r.

Czy należy wypłacić zasiłek pielęgnacyjny jeszcze za m-c styczeń 2024 r., gdyż orzeczenie będzie ostateczne 03.01.2024 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX