Czy należy wypłacić nagrodę jubileuszową w przypadku nabycia prawa do jej wypłaty przed nawiązaniem stosunku służbowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sędzia został powołany na stanowisko z dniem 4 maja 2022 r. Jednocześnie przedłożył wszystkie poprzednie świadectwa pracy. Po zliczeniu stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wychodzi staż pracy 20 lat 1 miesiąc i 24 dni. Czy sędziemu należy wypłacić nagrodę jubileuszową? Ma już ponad 20 letni staż pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej a prawo do nagrody nabył przed powołaniem gdy pełnił urząd adwokata.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX