Czy należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop kierownikowi spzoz, jeśli po zakończaniu umowy następnego dnia jest ponownie zawierana nowa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spzoz, kierownik jest zatrudnionego na podstawie wcześniej ogłoszonego konkursu na stanowisko kierownika.

Jeżeli umowa się zakończy i następnego dnia jest ponownie zawierana umowa z tą samą osobą (wyłonioną w ramach konkursu), czy należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX