Czy należy wypłacić ekwiwalent nauczycielowi mianowanemu, który złożył wniosek o przejście na emeryturę? - OpenLEX

Czy należy wypłacić ekwiwalent nauczycielowi mianowanemu, który złożył wniosek o przejście na emeryturę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania złozył wniosek o przejście na emeryturę z dniem 28.02.2023 r. Do tego czasu odbierze urlop w wymiarze 14 dni w czasie ferii zimowych (w pierwszej połowie lutego). Czy można mu udzielić pozostałego urlopu w styczniu 2023 r., czy należy wypłacić ekwiwalent?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX