Czy należy wypłacić dodatek funkcyjny, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, po zakończeniu okresu zasiłkowego, bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku za czas choroby?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 października 2021 r.
Autor odpowiedzi: Nowacka Izabela
Odpowiedzi udzielono: 27 grudnia 2018 r.

PYTANIE

Pracownik samorządowy przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, okres zasiłkowy wyczerpie się 29 grudnia 2018r. Pracownik uzyskał zwolnienie lekarskie do 11.01.2019r. Od 30.12.2018r. nieobecność w pracy traktujemy jako nieobecność usprawiedliwioną niepłatną. Wynagrodzenie tego pracownika składa się z : - wynagrodzenia zasadniczego, - dodatku stażowego, - dodatku funkcyjnego. Wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego nie wypłacamy zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych par. 7, ust. 2 Zasady przyznawania i wypłaty dodatku funkcyjnego określone są w Regulaminie naszej szkoły. Jest bardzo nieprecyzyjny zapis "Dodatek funkcyjny jest wypłacany w pełnej wysokości za okresy nieobecności w pracy spowodowanej urlopem wypoczynkowym, niezdolnością do pracy wywołaną chorobą oraz korzystaniem ze zwolnień od pracy, których pracodawca ma obowiązek udzielić na podstawie przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie. W razie nieobecności spowodowanej innymi okolicznościami jest proporcjonalnie zmniejszany o liczbę godzin tej nieobecności. Jest to bardzo nieprecyzyjny zapis. Czy należy wypłacić dodatek funkcyjny, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, po zakończeniu okresu zasiłkowego, bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku za czas choroby?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX